Τo Facebook δεν σκοπεύει για την ώρα να επεκτείνει σε παγκόσμια κλίμακα την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων (GeneralData Protection Regulation ή GDPR), ο οποίος θεσπίσθηκε από την Ε.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των Ευρωπαίων χρηστών.

Μιλώντας στο Reuters, ο Mark Zuckerberg δήλωσε ότι το Facebook, ενώ θα επιθυμούσε να διευρύνει την ισχύ εγγυήσεων “σε αυτό το πνεύμα”, ωστόσο θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Παρ’ όλα αυτά αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για το τι ακριβώς εννοεί.

Ο επικεφαλής του κοινωνικού δικτύου πρόσθεσε ότι πολλές προστατευτικές εγγυήσεις της ιδιωτικότητας που τίθενται από τον GDPR αποτελούν ήδη μέρος της πολιτικής της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επιλογή της διαγραφής όλων των στοιχείων του χρήστη μετά την κατάργηση του λογαριασμού του.

Εξαιτίας του σκανδάλου με τη συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων εκατομμυρίων χρηστών από την Cambridge Analytica, το Facebook αναγκάστηκε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις πρακτικές και την παροχή αδειών σε τρίτους προγραμματιστές, οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές που συνδέονται με την πλατφόρμα. Παρ’ όλα αυτά δεν φαίνεται ανοικτός στο να λάβει μέτρα τόσο αυστηρά όσο αυτά που προβλέπει ο GDPR, αλλά και να τα εφαρμόζει παγκοσμίως .

Σύμφωνα με τον GDPR, στον οποίο οι εταιρίες θα πρέπει να συμμορφωθούν έως το Μάιο, απαιτείται η λήψη ρητής και μοναδικής συγκατάθεσης του χρήστη, από τις εταιρείες που επιθυμούν να συλλέγουν δεδομένα από το διαδίκτυο μέσω ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά καθίσταται υποχρεωτική η δυνατότητα των χρηστών να ανακαλούν τη συναίνεσή τους, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα, ώστε να επιβεβαιώνουν τη δοθείσα συγκατάθεση.