Ενδεχομένως τον τελευταίο καιρό να έχεις ακούσει για το ενεργειακό πιστοποιητικό το οποίο επίσημα ονομάζεται ΠΕΑ. Δηλαδή, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του σπιτιού. Τι είναι όμως αυτό το πιστοποιητικό και πως μπορείς να γνωρίζεις αν πραγματικά το χρειάζεσαι;

Για να αποφύγεις λοιπόν πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 10.000€, διάβασε παρακάτω τι ισχύει για την έκδοση του ΠΕΑ.

Τι ακριβώς πιστοποιεί το ΠΕΑ

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2011 ξεκίνησε και στην Ελλάδα ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτηρίων, για τις περιπτώσεις πώλησης ή έπειτα από την κατασκευή ενός νέου κτηρίου.

Ειδικά στην περίπτωση που είσαι ιδιοκτήτης ενός κτηρίου, το ΠΕΑ είναι ένα πιστοποιητικό που πρέπει να δώσεις σημασία. Στην πράξη, το πιστοποιητικό αυτό, κατατάσσει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α,+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η).

Την έκδοση την αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ειδικός Ενεργειακός Επιθεωρητής, ο οποίος ταυτόχρονα μαζί με το πιστοποιητικό μπορεί να σου κάνει συστάσεις και προτάσεις για το πώς μπορείς να βελτιώσεις την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

Αυτές οι βελτιώσεις και τα μέτρα βελτίωσης του επιθεωρητή, ώστε το κτήριο να έχει αποδεκτή ενεργειακή απόδοση, θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός ενός έτους.

ενεργειακό πιστοποιητικό

Πότε απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

 • Σε περίπτωση αγοράς – πώλησης κτηρίου
 • Κατά τη σύνθεση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης ήδη υφιστάμενων) κτηρίων άνω των 50 τ.μ.
 • Έπειτα από την ολοκλήρωση μίας νέας κατασκευής
 • Μετά τη ριζική ανακαίνιση ενός κτηρίου ή κτηριακής μονάδας
 • Σε κτήρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες και είναι συνολικής επιφάνειας άνω των 250 τ.μ.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 10 ετών και μπορείς να το χρησιμοποιείς για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέου.

ενεργειακό πιστοποιητικό

Ποια κτήρια εξαιρούνται του ενεργειακού πιστοποιητικού;

Δεν είναι όλα τα κτήρια υποχρεωμένα να διαθέτουν ενεργειακό πιστοποιητικό. Εξαιρούνται από τον κανονισμό τα παρακάτω:

 • Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια
 • Χώροι αποθήκευσης
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Χώροι λατρείας ή χώροι θρησκευτικών δραστηριοτήτων
 • Μνημεία
 • Κτήρια συνολικής επιφάνειας μικρότερη των 50 τ.μ.
 • Προσωρινής χρήσης κτήρια όπως Containers (χρήση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη)

Κτίριο που έχει περισσότερες της μίας χρήσεις χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε τμήμα του χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και εξετάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή η απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ ή μη ξεχωριστά για κάθε χρήση.

Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών -προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους- και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια.

Σημαντικό επίσης ότι οι παραθεριστικές κατοικίες δεν εξαιρούνται από το ΠΕΑ.

ενεργειακό πιστοποιητικό

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση) Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση) Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

Πόσο κοστίζει η έκδοση ΠΕΑ;

Οι αμοιβές των επιθεωρητών καθορίζονται ελεύθερα με την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, έχοντας όμως βάση εκκίνησης ανάλογα το κτήριο.