Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι ευάλωτες σε πιθανές αλλαγές στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου. Επίσης, σε μία ξαφνική διακοπή ρεύματος, μπορεί να χάσεις αρκετή από την πολύτιμη δουλειά που έκανες στον υπολογιστή σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις για να προστατευτείς απέναντι σε αυτά τα ενδεχόμενα, είναι να πάρεις τα κατάλληλα μέτρα.

UPS είναι τα αρχικά των λέξεων Uninterruptible power supply (αδιάλειπτη παροχή ενέργειας). Πρόκειται για συσκευές που συνεχίζουν να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επιπλέον, προστατεύουν τις συσκευές από τις εναλλαγές τάσης ενώ κάποια μοντέλα ρυθμίζουν την ένταση του ρεύματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν την σωστή συχνότητα (50 Hz – 60 Hz). Η ισχύς τους (σε Watt) καθορίζει τη δυνατότητα τους να υποστηρίζουν μία ή περισσότερες συσκευές. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε συσκευής πρέπει να επιλέγεται και UPS ανάλογης ισχύος.

      + Που χρησιμοποιούνται:

Τα UPS συνήθως χρησιμοποιούνται για την προστασία ηλεκτρονικών υπολογιστών, server, τηλεφωνικών κέντρων κ.α, στα οποία ο απότομος τερματισμός θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές, απώλεια δεδομένων ή και καταστροφή των υποσυστημάτων τους.

      + Πότε θα τα χρειαστείς:

  1. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: η απότομη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια συσκευή είναι πιθανόν να του προκαλέσει σοβαρές βλάβες.
  2. Πτώση τάσης για μικρό χρονικό διάστημα: σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να προκληθεί αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή σου και πιθανόν να χάσεις κάποια δεδομένα που δεν είχες αποθηκεύσει.
  3. Άνοδος της τάσης για μικρό χρονικό διάστημα: μπορεί να προκαλέσει πιθανές φθορές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σου.
  4. Σταθερά χαμηλή τάση: υπάρχει η πιθανότητα το δίκτυο να παρέχει για κάποιο διάστημα ρεύμα χαμηλότερης τάσης από την κανονική. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση κάποιων συσκευών και να τις φθείρει.
  5. Σταθερά υψηλή τάση: μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις ηλεκτρονικές συσκευές σου.

      + Οι βασικές κατηγορίες τους:

  1. Stand-by
  2. Line interactive
  3. On Line

1. Stand-by UPS:

Παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες προστασίας από υπέρταση ή διακοπή ρεύματος. Συνδέονται απευθείας με το κεντρικό δίκτυο. Όταν αυτό «πέσει», ο μηχανισμός τους ενεργοποιεί τον μετασχηματιστή και στρίβει μηχανικά έναν διακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ρεύμα από τη μπαταρία στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μαζί του. Υπολογίζεται ότι ο μέσος απαιτούμενος χρόνος για να γίνει αυτή η διαδικασία είναι 4 ms (millisecond) αλλά μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 25 ms. Είναι η πιο διαδεδομένη κατηγορία UPS, εξαιτίας της χαμηλής τιμής τους.

Αν θες να προστατέψεις αποτελεσματικά τον υπολογιστή σου, αγόρασε τώρα ένα σύστημα UPS!

2. Line Interactive UPS:

Μοιάζουν σημαντικά με τα μοντέλα της προηγούμενης κατηγορίας. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη χαμηλή/υψηλή τάση, χωρίς να χρησιμοποιούν την περιορισμένης διάρκειας μπαταρία. Αντίθετα, επιλέγουν αυτόματα τις καταλληλότερες πηγές ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των αυτόματων μετασχηματιστών που διαθέτουν, οι οποίοι προσαρμόζονται έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τάσεων της τάξης των 100 V. Στην περίπτωση που η τάση πέσει κάτω από 180 V ή ανέβει πάνω από 280 V, τότε τα UPS αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν την μπαταρία ως πηγή ενέργειας. Λόγω της πιο σύνθετης λειτουργίας τους, διαθέτουν περισσότερα πηνία, είναι περισσότερο ογκώδη αλλά και πιο ακριβά από τα Stand by UPS.

[justified_image_grid exclude=1458]

3. On Line UPS:

Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι η πιο ενδεδειγμένη για την υποστήριξη μεγάλων δικτύων server. Μετατρέπουν το ρεύμα από το κεντρικό δίκτυο σε συνεχές μέσω ενός ανορθωτή και έτσι φορτίζονται οι μπαταρίες. Αυτές συνδέονται με έναν μεταλλάκτη, ο οποίος μετατρέπει ξανά το ρεύμα σε εναλλασσόμενο και το ανεβάζει πάλι στα 230 V. Με αυτόν τον τρόπο, οι συσκευές είναι συνεχώς συνδεδεμένες στην μπαταρία, κάτι που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτές οι ανάγκες επιτάσσουν να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους υλικά ιδιαίτερης αντοχής, κάτι που ανεβάζει αισθητά το κόστος τους.

      + «Επικοινωνία» με άλλες συσκευές & εξελιγμένες δυνατότητες

Κάποια από τα μοντέλα UPS που βρίσκουμε στην αγορά μπορούν να τερματίσουν τη λειτουργία του υπολογιστή αν παραστεί ανάγκη. Κάποια πιο εξελιγμένα, έχουν δυνατότητα ελέγχου της κατάστασής τους μέσω του υπολογιστή, αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες όπως η τάση του δικτύου και η συχνότητά του. Τα UPS που είναι σχεδιασμένα ειδικά για server, παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω internet ή τοπικού δικτύου. O συνηθέστερος τρόπος σύνδεσής τους με τον υπολογιστή γίνεται μέσω σειριακής θύρας και USB.

Το UPS αποδεικνύεται χρήσιμο τόσο σε διακοπή ρεύματος όσο και σε πιθανή εναλλαγή τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.

      + Πολύπριζα ασφαλείας

Τα πολύπριζα μπορούν επίσης να παρέχουν προστασία σε τηλεοράσεις, hi-fi, υπολογιστές κτλ. σε περίπτωση υπέρτασης, βραχυκυκλώματος κτλ. Κάποια από αυτά διαθέτουν Varistor (ή Bαρίστορ) ταχείας απόκρισης, τα οποία επιτρέπουν την έγκαιρη αποσύνδεση των συσκευών σου όταν η τάση υπερβεί τα προδιαγραφόμενα όρια. Τα Varistor (Variable Resistor) είναι μεταβαλλόμενες αντιστάσεις, οι οποίες προστατεύουν τα κυκλώματα των συσκευών σε περίπτωση στιγμιαίας ανόδου της τάσης. Τα πολύμπριζα είναι συνήθως κατάλληλα μονωμένα, διαθέτουν ρελέ ασφαλείας, προστασία από ραδιο-παρεμβολές και ειδική ασφάλεια για την προστασία των παιδιών.