Οι ανεμόμυλοι ή αλλιώς στη σημερινή τους μορφή ως ανεμογεννήτριες, χρησιμοποιούνται για χιλιετίες, για τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Από το 200 π.Χ. η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε για εργασίες όπως η λείανση κόκκων και η άντληση νερού. Σήμερα, η ανεμογεννήτρια μετατρέπει την κινητική ενέργεια του αέρα σε ηλεκτρική,  χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια.

Όπως συμβαίνει με τις ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μπορείς να εγκαταστήσεις και εσύ ο ίδιος μία ανεμογεννήτρια στο σπίτι, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για να τροφοδοτήσεις ένα δωμάτιο, πιθανώς θα χρειαστείς μία μικρή γεννήτρια ενώ στην περίπτωση που θέλεις να μειώσεις στο ελάχιστο την εξάρτησή σου από το επίσημο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, θα χρειαστείς μία μεγαλύτερη ή πολλαπλές μικρότερες συνδεδεμένες γεννήτριες.

Συστήματα ανεμογεννητριών χωρίς μπαταρίες

Οι ανεμογεννήτριες που δεν περιλαμβάνουν σύστημα με μπαταρίες, είναι τα απλούστερα, αποτελεσματικότερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα ανεμογεννητριών.  Ο ρόλος τους είναι αρκετά απλός. Την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για το σπίτι ή την τροφοδότηση του δικτύου διανομής.

ανεμογεννήτρια

Αυτός ο τρόπος παραγωγής ενέργειας, έχει αυξηθεί σημαντικά σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Αφού πραγματοποιήσεις την εγκατάσταση, μπορείς να επιστρέφεις την πλεονάζουσα ενέργεια στην εταιρεία που διανέμει το ηλεκτρικό ρεύμα κερδίζοντας ένα χρηματικό ποσό ενώ χάρη στην έλλειψη μπαταριών, τα κόστη συντήρησης και εγκατάστασης, είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Κάνοντας σωστά τους υπολογισμούς σου σε συνδυασμό με το μέγεθος της ανεμογεννήτριας, θα μπορούσες να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι, για όλο το έτος. Σε κάθε περίπτωση ελλείμματος, η επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια συμπληρώνεται από το δίκτυο διανομής.

Βέβαια, οι ανεμογεννήτριες χωρίς μπαταρίες έχουν ένα μειονέκτημα. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, δεν θα έχεις καθόλου ισχύ στο σπίτι. Αυτό συμβαίνει διότι ο μετατροπέας που περνάει η ενέργεια σου, είναι συνδεδεμένος με την κεντρική παροχή ρεύματος του σπιτιού.

ανεμογεννήτρια

Συστήματα ανεμογεννητριών με εφεδρικές μπαταρίες

Στην ουσία αυτά τα συστήματα είναι παρόμοια με τα παραπάνω με τη βασική διαφορά να εντοπίζεται στην ύπαρξη εφεδρικών μπαταριών. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, ο μετατροπέας μπορεί ακόμη να πάρει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του, ώστε η ανεμογεννήτρια να συνεχίσει να παράγει ενέργεια στο σπίτι.

Βέβαια, η λειτουργία αυτού του τύπου της ανεμογεννήτριας εξαρτάται κυρίως από τις μπαταρίες, με αποτέλεσμα να χρειάζονται συχνή συντήρηση. Συντήρηση που είναι αρκετά δαπανηρή.

ανεμογεννήτρια

Συστήματα ανεμογεννητριών χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Αυτές οι ανεμογεννήτριες δεν συνδέονται καθόλου με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η λειτουργία τους στηρίζεται αποκλειστικά σε μπαταρίες, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή σου. Βέβαια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι αν οι μπαταρίες δεν είναι αρκετά μεγάλες, θα μπορούσες να ξεμείνεις από ενέργεια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτού του είδους οι ανεμογεννήτριες είναι ιδανικές για όσους δεν θέλουν καμία εξάρτηση από το επίσημο δίκτυο ηλεκτροδότησης, παράγοντας ταυτόχρονα από μόνοι σας την απαιτούμενη ενέργεια για το σπίτι. Ωστόσο, είναι πιο ακριβές από τις συμβατικές και χρειάζονται συχνά συντήρηση.

Αν απλά θα ήθελες να τροφοδοτήσεις ένα και μόνο δωμάτιο, πρόκειται για μία οικονομική λύση. Στην περίπτωση που μιλάμε για ένα ολόκληρο σπίτι, τότε τα κόστη είναι αρκετά μεγαλύτερα.