Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να μειώσουν τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, θα ήταν να απολαμβάνουμε ένα πιο πράσινο περιβάλλον, απαλλαγμένο από τοξικά αέρια. Ο αέρας θα ήταν πιο καθαρός και δεν θα διαταρασσόταν το ζωικό βασίλειο του πλανήτη μας. Μία τέτοιου τύπου ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι η παλιρροϊκή ενέργεια.

Τι τύποι παλιρροϊκής ενέργειας υπάρχουν;

Για την αξιοποίηση της παλιρροϊκής ενέργειας, υπάρχουν τρεις μηχανισμοί, ικανοί να εκμεταλλευτούν τα κύματα της θάλασσας, για την αποτελεσματική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η λειτουργία και των τριών μηχανισμών βασίζεται κυρίως στη διαφορά της στάθμης των υδάτων, σε υψηλή και χαμηλή παλίρροια. Βέβαια, το επιτυγχάνουν με διαφορετικούς τρόπους.

Παλιρροϊκή ενέργεια

Παλιρροιακό ρεύμα

Σε αυτού του είδους τον μηχανισμό, οι τουρμπίνες τοποθετούνται κάτω από το νερό σε ένα παλιρροιακό ρεύμα. Στην ουσία, πρόκειται για ένα γρήγορο ρεύμα νερού το οποίο δημιουργείται από τις παλίρροιες.

Οι τουρμπίνες αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκμεταλλεύονται τη διπλή κατεύθυνση της ροής του παλιρροιακού ρεύματος ενώ αποδίδουν αποτελεσματικότερα όταν βρίσκονται σε ρηχά νερά. Βέβαια, λόγω του μεγάλου μεγέθους των τουρμπινών, υπάρχει περίπτωση να διαταράξουν την παλίρροια που προσπαθούν να αξιοποιήσουν.

Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται σωστή και μελετημένη εγκατάσταση όπως και σωστή διαχείριση του ρεύματος.

Παλιρροιακό φράγμα

Τα παλιρροιακά φράγματα στην ουσία πρόκειται για μεγάλα φράγματα. Τα φράγματα αυτά μπορούν να εγκατασταθούν σε μία εκβολή ποταμών ώστε όταν εισέρχεται και εξέρχεται η παλίρροια, το νερό να ρέει μέσω των σηράγγων στο φράγμα. Αυτή η διαδικασία είναι ικανή να κινήσει τις ειδικά σχεδιασμένες τουρμπίνες που βρίσκονται στο φράγμα, για παραγωγή κινητικής ενέργειας.

Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι μηχανικοί και οι επιστήμονες που εκμεταλλεύονται τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Τα παλιρροϊκά φράγματα εμποδίζουν την κανονική ροή του νερού και ενδέχεται να είναι επιβλαβή για τη θαλάσσια κυρίως ζωή.

Οι αλλαγές της στάθμης του νερού αλλά και η ενδεχόμενη μειωμένη αλατότητα λόγω της μειωμένης ροής, μπορούν να διαταράξουν τη ζωή των φυτών και των θαλάσσιων ζώων. Επίσης, ίσως αποτελέσουν πρόβλημα και για τα πουλιά, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με μειωμένες ποσότητες φαγητού, με αποτέλεσμα να μεταναστεύσουν.

Παλιρροϊκή ενέργεια

Παλιρροϊκή λιμνοθάλασσα

Αν και χρησιμοποιούν την τεχνική των φραγμάτων, η παλιρροϊκή λιμνοθάλασσα είναι διαφορετική όσο αφορά τον τρόπο λειτουργίας σε σύγκριση με τα παλιρροϊκά φράγματα. Σημαντική διαφορά ότι δεν σχηματίζουν φράγμα σε όλη την ακτογραμμή ή τις εκβολές.

Μπορούν να τοποθετηθούν σε υπεράκτια ύδατα ενώ συνήθως αποτελούνται από ένα κυκλικό ανάχωμα που συγκρατεί το νερό. Διαθέτουν ένα φράγμα το οποίο ανεβαίνει με αποτέλεσμα η τουρμπίνα που είναι τοποθετημένη στην είσοδο, να επιτρέπει στο νερό να εισέλθει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κινητικής ενέργειας. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, καθώς το νερό εξάγεται, παράγεται εκ νέου κινητική ενέργεια.

Η δομή μοιάζει με ένα μεγάλο φράγμα/τοίχο όταν η παλίρροια είναι σε χαμηλή στάθμη και εξαφανίζεται όταν είναι σε υψηλή στάθμη.

Λόγω του ότι η παλιρροϊκή λιμνοθάλασσα δεν δημιουργεί ένα φράγμα από άκρη ως άκρη της ακτογραμμής, είναι λιγότερο επιβλαβές από τα παλιρροιακά φράγματα. Τα ψάρια μπορούν να κολυμπήσουν γύρω από την κατασκευή ενώ δεν επηρεάζεται και η κίνηση του θαλάσσιου εδάφους.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ισχυρές παλιρροιακές διακυμάνσεις των ποταμών είναι ικανές για παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παλιρροιακή λιμνοθάλασσα του Swansea, παράγει 320MW ηλεκτρικής ενέργειας, επαρκή για να τροφοδοτήσει περισσότερα από 155.000 σπίτια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα εργοστάσια να παράγουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας ορυκτά καύσιμα. Σε αντίθεση με άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή, η παραγωγή ενέργειας από την παλίρροια, είναι εντελώς προβλέψιμη ενώ μία τέτοια κατασκευή όπως η λιμνοθάλασσα, μπορεί να λειτουργήσει για τουλάχιστον 120 χρόνια.

Έρευνες έχουν δείξει πως μόλις λίγες από αυτές τις κατασκευές, θα ήταν σε θέση να παράγουν έως και το 10% ή 15% της συνολικής ενέργειας, που καταναλώνει μία ολόκληρη χώρα.