Τον Σεπτέμβριο έχει προγραμματισθεί η κυκλοφορία ενός μοναδικού χειριστηρίου για το Xbox One και τα Windows με την ονομασία Xbox Adaptive Controller.

Ο δημιουργός του, η Microsoft, κατά την πρώτη ανακοίνωση πριν μερικές εβδομάδες είχε αναφέρει ότι το επαναστατικό αυτό χειριστήριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε άτομα  με ειδικές ανάγκες να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και μέσω αυτού να παίξουν τα αγαπηένα τους παιχνίδια.

Κάτι τέτοιο δε μπορούσε να γίνει πριν με τα κλασσικά χειριστήρια ενώ ενδεικτικό της προσπάθειας και της προσοχής που έχει καταβάλλει η Microsoft στο χειριστήριο αυτό είναι η συσκευασία του.

Αυτή όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω βίντεο, αν και χάρτινη, μπορεί να ανοιχθεί ακόμα «και με τα δόντια», κάνοντας από την αρχή σαφές ότι απευθύνεται σε όσους δεν έχουν την ευχαίρια να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα χέρια τους. Μάλιστα η εταιρεία αναφέρει ότι ο σχεδιασμός και του κουτιού δεν ήταν εύκολος, μια διαδικασία που διήρκεσε ένα χρόνο.

Το Xbox Adaptive Controller μπορεί να θεωρηθεί ως το μοναδικό χειριστήριο του είδους του, και είναι σε θέση να συνδέεται με άλλα περιφερειακά που κάνουν συγκεκριμένες εργασίες πιο εύκολες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Κυκλοφορεί όπως είπαμε τον Σεπτέμβριο με τιμή $100.