Όσοι διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook, αν επισκεφθούν τις ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξουν τη «Γλώσσα», θα βρεθούν μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη αφού ανάμεσα στις διαθέσιμες μεταφράσεις της ιστοσελίδας, περιλαμβάνεται και μία αναπάντεχη, αυτή των Αρχαίων Ελληνικών.

Τιμώντας τη χώρα μας και την ιστορία που αυτή διαθέτει, η επιλογή της συγκεκριμένης γλώσσας έχει ως αποτέλεσμα τη μετάφραση μερικών και όχι όλων των μενού της ιστοσελίδας του Facebook. Για παράδειγμα στο πεδίο που μπορούμε να γράψουμε μια ανάρτηση για τους φίλους μας, το “Τι σκέφτεστε;” έχει αντικατασταθεί από το “Τί δόκεις;” ενώ για το σχολιασμό μιας ανάρτησης, θα δούμε στο αντίστοιχο πεδίο τη φράση “Σχόλιο γράφειν…”.

Ακόμα τα “Μηνύματα” έχουν αντικατασταθεί από τα “Αγγέλματα”, οι “Εκδηλώσεις” από το “Ω γέγοναι” όπως επίσης και η αρχική σελίδα σε “Οἶκος”. Κατά τα άλλα υπάρχουν αρκετά κενά και δεν είναι σίγουρο αν το Facebook θα προχωρήσει στη μετάφραση και άλλων σημαντικών λέξεων στο μενού της ιστοσελίδας όμως σε κάθε περίπτωση η κίνηση αυτή από τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι ευπρόσδεκτη.