Τα Google Docs είναι μια από τις καλύτερες online σούιτες γραφείου με τη δυνατότητα επεξεργασίας του ίδιου εγγράφου σε πραγματικό χρόνο από διαφορετικούς χρήστες να είναι αυτή που ξεχωρίζει.

Όμως από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της υπηρεσίας ήταν η ελλιπής υποστήριξη των Office αρχείων, των εγγράφων δηλαδή που προέρχονται από τις εφαρμογές Word, Excel και PowerPoint, με τη Google να προχωρά πρώτα σε μετατροπή τους προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να τα επεξεργαστεί.

Αυτός ο περιορισμός πλέον αποτελεί παρελθόν, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έγγραφα που προέρχονται από το Office υποστηρίζονται πλέον εγγενώς από τις online εφαρμογές των Docs, Sheets και Slides. Συγκεκριμένα υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι αρχείων:

  • Word files: .doc, .docx, .dot
  • Excel files: .xls, .xlsx, .xlsm (macro enabled Excel files), .xlt
  • Powerpoint files: .ppt, .pptx, .pps, .pot

Αυτό ισχύει για αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με νεότερες εκδόσεις του Office ενώ για αρχεία που δημιουργήθηκαν με το Office 2007 ή κάποια παλαιότερη έκδοση της σουίτας της Microsoft, η Google θα προχωρά σε αποθήκευσή τους σε πιο πρόσφατο format.