Νέες ρυθμίσεις βάζει σε ισχύ η ΕΕΤΤ, προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές από υπερχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αλλά και Internet.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πάροχοι καλούνται να ενημερώνουν τους συνδρομητές και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο τους, σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών.

Διάβασε επίσης: Τα Windows 10 είναι πλέον το δημοφιλέστερο λειτουργικό σύστημα της Microsoft

Αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου.

  • Αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων 
    Κατά τη σύναψη της σύμβασης και προς αποφυγή υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές.
  • Ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης ορισμένου χρόνου 
    Καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το ανώτατο ύψος του τέλους για τη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της.
  • Απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους 
    Οι πάροχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των συνδρομητών σε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.