Η Asus φέρνει την κάρτα ήχου USB Xonar U7 στην έκδοση «Echelon Edition». Εξωτερικά, το μοντέλο εντυπωσιάζει με το μοτίβο παραλλαγής. Η κάρτα ήχου USB παρέχει πραγματικό ήχο surround 7.1.

Μέσω της σύνδεσης USB, η κάρτα λαμβάνει δεδομένα και ισχύ. Στο περίβλημά της υπάρχει ένα βύσμα 3,5 mm, το οποίο εξυπηρετεί ως είσοδος μικροφώνου. Ο ήχος μεταδίδεται αναλογικά μέσω τεσσάρων βυσμάτων 3,5 mm ή μέσω δύο βυσμάτων RCA/Cinch. Μια θύρα S/PDIF μεταδίδει τον ψηφιακό ήχο.

Η εξωτερική κάρτα ήχου έχει διαστάσεις μόλις 130 x 80 x 25 mm. Υποστηρίζει την περιοχή συχνοτήτων από 10 Hz έως 46 KHz. Στο εσωτερικό του Xonar U7 έχουν ενσωματωθεί ψηφιακοί-αναλογικοί μετατροπείς της Cirrus Logic. Το αποτέλεσμα είναι μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας 192 kHz στα 24 bit. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) ανέρχεται σε 114 dB.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους gamer παρουσιάζει το Sonic Radar. Αυτό το λογισμικό προσδιορίζει σαν ένα είδος οθόνης head-up την κατεύθυνση από την οποία προέρχονται οι ήχοι. Έτσι, η οθόνη μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το μέγεθος, τη θέση και τη διαφάνεια, ανάλογα με το κάθε παιχνίδι. Επίσης, το πρόγραμμα ενισχύει μέσω ειδικών φίλτρων επιλεγμένους ήχους, όπως π.χ. τα βήματα ή οι πυροβολισμοί.

Με το λογισμικό «Sonic Studio Pro» ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο της αναπαραγωγής του ήχου, μπορεί δηλαδή να ελέγχει το επίπεδο της έντασης των καναλιών surround ή του ισοσταθμιστή. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκεύονται ως προφίλ, ώστε η αναπαραγωγή να προσαρμόζεται γρήγορα στις διαφορετικές καταστάσεις.
Επιπλέον, βελτιώθηκε η λειτουργία καταστολής του εξωτερικού θορύβου για την είσοδο μικροφώνου. Πλέον ο θόρυβος δεν καταστέλλεται μέσω αντιστροφής, αλλά οι εξωτερικοί θόρυβοι διαχωρίζονται από τη φωνή.